בטאון 128, אוקטובר 2017

  • חדר הנצחה לאוסקר שינדלר;
  • פגישה עם מנהל מחלקת המוזיאונים בקרקוב;
  • 75 שנים לחיסול הגטו בקרקוב;
  • סיפורו של ניצול, מאיר בוסאק;
  • הקרקובאי שגילה את ה-אא“ג;
  • בנות יז‘יורנה מנציחות את גבירטיג;
  • קבוצת 'צנרשאפט' בפלשוב;
  • איפה היינו קונים מה?;
  • ״רכיבה למען החיים – Ride for the living", ליאורה שלם;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF