בטאון 129, נובמבר 2017

  • הוועד הבינלאומי של אושוויץ;
  • השיבה לקרקוב, ארנה (אסתר) שפגטנר-פרידמן;
  • הניסיונות להקים בית ספר עברי;
  • מרדכי גבירטיג – "טרובדור הגטו";
  • קראקא – עיר סגולה, יהודה לייב ביאלר;
  • פטרון האמנויות היפות, ד“ר רודולף ברס;
  • אגודת הציירים והפסלים היהודים בקרקוב 1939-1931;
  • כתוב על מצבת הרמ“א ומשפחתו;
  • מאיר בוסאק מספר על קז‘ימייז;
  • "הזמר הפולני", יצחק ויינברג;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF