בטאון 130, דצמבר 2017

  • אירועים לציון 75 שנים לחיסול גטו קרקוב;
  • חג האורים 1944, אסתר (ארנה) שפגטנר-פרידמן;
  • שם קוד: ז‘גוטה;
  • מוסיקאים יהודים בקרקוב בין שתי מלחמות העולם, יששכר פאטער;
  • ”די פרוי“ (=האשה) ;
  • חיים נחמן ביאליק בקרקוב, דוד לאזר;
  • במאבק עם תחוקה עוינת, יהודה לייב ביאלר;
  • שיתוף פעולה כפוי או בגידה?, אליציה ירקובסקה-נטקאנייץ;
  • ועד הקהילה היהודית של פודגוז'ה 1939-1891, ברברה זברויה;
  • הנצחת יהדות קרקוב בנוה-איתן;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF