בטאון 133, מרס 2018

  • ”המכתב מוחזר לשולח: מועצת היהודים איננה קיימת עוד";
  • היודנראט בקרקוב;
  • נשים יהודיות לוחמות בתקופת הכיבוש בקרקוב;
  • פרופ' יוליאן אלכסנדרוביץ' (1988-1908);
  • אווה לביא, הילדה הצעירה מ“רשימת שינדלר“ בעצרת הזיכרון באו“ם;
  • ”אנו באנו ארצה, לבנות ולהבנות בה“ חנן ומרים עקביא ז“ל;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF