בטאון 134, אפריל 2018

  • אלגיה שלא נכתבה ליהודי קרקוב, אדם זגאייבסקי;
  • אני ניצלתי על ידי הפולנים, אבל אבי נהרג בעקבות הלשנה שלהם, ינינה אקר;
  • ”אל תשכחו אותנו!“, אסתר פרידמן;
  • ספר נדיר משנת 1546 שנבזז על-ידי הנאצים הוחזר למשפחת שור;
  • רקמה אמנותית בתשמישי בית הכנסת הישן, יהודה לייב ביאלר;
  • שמואל שמלקה קורניצר הי"ד;
  • עדות מאוחרת על המצילה גברת מורדרסקה, אורי הופרט;
  • שחיטה כשרה בפולין;
  • "אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה“ – יהודה (פולדק) מימון (וסרמן);
  • שלט לזכר מורי ותלמידי בית הספר היהודי למסחר;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF