בטאון 138, אוגוסט 2018

  • כנס בינלאומי למדעי היהודית בקרקוב;
  • "שינדלר היה עבורנו מלאך החיים", גניה ונחום מנור;
  • בית הספר עממי יסודי והגימנסיה העברית בקרקוב, ד"ר שמריהו גליל;
  • תנועת "עקיבא" בקרקוב, ברוך יחיאלי;
  • "אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה" – משפחת בייגל;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF