בטאון 139, ספטמבר 2018

  • עמותת ”פולניה“ משמרת את מורשת אבותינו;
  • ”יקירי, אני זוכרת אותך באהבה. לולה, קרקוב 28.8.1943“;
  • פופאי מקז‘ימייז‘;
  • סיפור על ד“ר יונתן וארשאואר;
  • דייני קרקוב בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20;
  • ח“ק קובע עתים לתורה;
  • שינדלר וחברתו היהודיה;
  • עתון שבועי לנשים ולמשפחה היהודית;
  • מפה ומשם, בקרקוב;
  • ”אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה“ – צבי (הנריק) צימרמן;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF