בטאון 140, אוקטובר 2018

  • נחשף מקווה בבית הכנסת הישן בקז‘ימייז‘;
  • כנס: יהודים בבית הספר התיכון סנט אנה;
  • נולדתי לחיות. מנחם שטרן;
  • היש נביא בעירו?, מאיר בוסאק;
  • מאבק על זכויות המגורים, המסחר והתעשייה מחוץ לקז'ימייז';
  • ר‘ קלמן קלונימוס אפשטיין;
  • עולם קטן – עתון שבועי מצויר לבני הנעורים;
  • ”אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה“ – יוסף באו;
  • יהודים חברי מועצת העיר של קרקוב;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF