בטאון 141, נובמבר 2018

  • 76 שנים לפעולות המרי בקרקוב;
  • דיירי הבית ברחוב בוז‘גו צ‘יאלה 29, זכרונותיו של אליעזר צוריאל;
  • ”המעברות – מעקירה לתקומה“;
  • ”אף פעם לא בכיתי בברגן-בלזן“, אריה זלינגר;
  • האם הורעל מאוריציו גוטליב?;
  • על החסידות והתרבות בקז‘ימייז במחצית הראשונה של המאה ה-19;
  • המומר פרופ‘ רפאל טאובנשלג;
  • קרקוב שלי, מרצל גולדמן;

 הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF