בטאון 142, דצמבר 2018

  • 76 שנים ל“ליל ציגנריה“;
  • הזכר והלקח, יצחק צוקרמן;
  • תגמול חודשי ממשלת פולין;
  • סול דרייר ולהקתו;
  • המאבק על בית הכנסת אייזיק, מאיר בוסאק;
  • ספריות וחדרי קריאה בקז‘ימייז‘ ובקרקוב;
  • לזכרו של פרופ‘ יז‘י אלכסנדרוביץ‘, אורי הופרט;
  • סופרים ועתונאים יהודיים בשנים שבין המלחמות;
  • אנדרטה לזכר יהודי גדוב, ד"ר דניאל קמפלר;
  • חוויותיו של מרצל קורצמן במפגשי ”פונדציה פולניה“;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF