בטאון 143, ינואר 2019

  • Krzysztofory;
  • שיקום מצבות בבית העלמין היהודי במיודובה;
  • משפחת שטרנגסט והרמטכ"ל ”הקרקובאי“ הראשון, שאול כוכבי;
  • 25 שנים לסרט “רשימת שינדלר“;
  • הפתק שנמצא בכיס מכנסיו של אסיר;
  • רפואה והגיינה בקהילת יהודי קרקוב במאה ה-17;
  • הבית ברחוב קרקוסה 21;
  • אוספים במוזיאון של עירית קרקוב;
  • חייל המשמר העירוני היהודי בקרקוב;
  • ספרים, רבותי, ספרים – "תאדאוש פאנקייווויץ'. בית המרקחת בגטו קראקוב";

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF