בטאון 144, פברואר 2019

 • מדריך למסייר בקרקוב היהודית;
 • מצעד לציון 76 שנים לחיסול גטו קרקוב;
 • מרצל גולדמן במפעל ”באטא“ על ניירות אריים;
 • ויתור של יהודי קרקוב על זכות מסחר בעיר, 1485;
 • ”העולם הפוסט יהודי של קז‘ימזייז' קיים. צריך רק להכנס לחצרות“, בוגדן פרימורגן;
 • פשע וענישה בקהילה;
 • יומנה של ינקה גולדשטיין;
 • תחילת התארגנות הפועלים היהודים בקרקוב;
 • גורלו העצוב של דוד שונווטר;
 • תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז' 1868-1304“ מאת מאיר באלאבאן;
 • כיצד תרמה הקהילה היהודית בקרקוב לפתרון המשבר הכלכלי העולמי?;
 • פנקסי קהילת יהודי קרקוב;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF