בטאון 145, מרס 2019

  • מגילת אסתר מגטו קרקוב ב“יד ושם“;
  • וינאים ”חסידי אומות עולם“ שהצילו יהודים בקרקוב;
  • קרקוב. שירו של מרצל גולדמן על קרקוב האחרת, לציון 76 שנים לחיסול הגטו בעיר;
  • חיידר“ ו-”המזרחי“ של אליעזר צוריאל;
  • אסתרקה‘ והמלך קאז‘ימיר, יוחנן בן יעקב;
  • על בית הספר שפעל בגטו קרקוב;
  • גלגולו של חומש קרקובאי, אלכס איסלר;
  • גלויה משם משנת 1941, יעקב שור;
  • Miaso opowiedziane, ד"ר מוניקה סטפיין;
  • ספרים, רבותי, ספרים! "בין צללי העיר", מאיר בוסאק;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF