בטאון 147, מאי 2019

 • תמונות של נתן קריגר;
 • Judaista;
 • שורדי קהילת קרקוב בעצרת הזיכרון;
 • קיפוח זכויותיהם של יהודי קרקוב, "דואר היום" 1935;
 • המתפללים ב“טמפל“;
 • משפחת איסלר עולה לישראל;
 • הנהר שנעקר ממקומו;
 • משה קרבר ז“ל (2019-1935);
 • מוזיאון קרקוב;
 • מידע על אסירים בפלשוב;
 • ספרים, רבותי, ספרים: מחוץ לחומות הגטו בקראקוב הכבושה, מרים פלג (מריאנסקה) – מרדכי בן-צבי;
 • היכן ומתי צולמה התמונה?;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF