בטאון 150, אוגוסט 2019

 • החלו שיפוצים בבית כנסת אייזיק
 • שנים לפוגרום בקרקוב
 • תנועת ”בית יעקב“
 • על חברים ב“יודנראט“ הקרקובאי
 • מילון מונחים ממחנה פלשוב
 • בית הספר התיכון היהודי למסחר
 • פנקסי קהילת קרקוב
 • החסיד החשוב משה יעקב קורל, לאה שקדיאל
 • מאבקם של יהודי קרקוב על זכויות במחצית הראשונה של המאה ה-19
 • ספרים, רבותי, ספרים – "אלמוגים ושקדים", פנינה מיזליש
 • האם נמצא קברו של יוסל'ה קמצן קדוש?

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF