בטאון 153, נובמבר 2019

  • Żydzi Krakowa międzywojennego. Kalendarium;
  • תעלומת הדגל הירוק: מסע אל העבר, ברל ודוד שור;
  • משפחת ברציובקה, יעקב לאור;
  • המציל שהלך לעולמו לפני 45 שנים, אוסקר שינדלר;
  • נכנס במקרה ל“רשימת שינדלר“ וזכה בחיים, הרץ הירשברג;
  • בית הכנסת בבית החולים היהודי, אוגינוש דודה;
  • קרקוב – ניצנים – תל אביב, אדם טל-דויטל;
  • ספרים, רבותי, ספרים: פרידה ממילא 18, הלה שיפר-רופאייזן;
  • ארכיונים בפולין למחפשי ”שורשים“;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF