בטאון 154, דצמבר 2019

 • ”נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה“ – 77 שנים לפעולות המרי בגטו קרקוב;
 • הדלקת נרות חנוכה וציון 77 שנים לפעולות המרד בקרקוב;
 • עיריית קרקוב מסרבת להנציח נרצחים ב"אבני נגף", נורה לרנר;
 • גידור מחנה הריכוז לשעבר בפלשוב;
 • הציורים של סבתא אירנה קמים לתחייה, עמיחי פרדו;
 • השמות הפרטיים של יהודי פולין;
 • החיים הדתיים בקהילת קרקוב;
 • המלמדים – ר‘ ליפא האובן ור‘ אברהם ברגמן, מאיר בוסאק;
 • החיים המשותפים בגטו, תדאוש פנקביץ';
 • אגדות מבית הכנסת אייזיק;
 • ספרים, רבותי ספרים – יומנה של יוסטינה;
 • לא יכולתי לדמיין את קרקוב, שולמית אפפל;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF