בטאון 155, ינואר 2020

  • התגלו שערי הכניסה מקרקוב לקז‘ימייז‘;
  • דמויות בגטו קרקוב, על פי הרוקח תדאוש פנקביץ‘;
  • נשים בקהילה היהודית של קרקוב עד המאה ה-20;
  • 15 במרס 2020 –  77 שנים לחיסול הגטו בקרקוב;
  • מוסדות פיננסיים של יהודי קרקוב;
  • ”בני ברית“ בקרקוב;
  • קוראים כותבים: שרה ליפשיץ, יצחק איגנצי פינסטר;
  • ספרים, רבותי, ספרים ”ארוכה הדרך הביתה…“;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF