בטאון 156, פברואר 2020

  • 77 שנים חלפו מאז חוסל גטו קרקוב בפודגוז‘ה;
  • על מה המהומה?;
  • שלמה מאיר לבקוביץ‘ – מקרקוב לתל אביב וחזרה;
  • המוזיאונים ההיסטוריים בקרקוב;
  • ”ספר כתיבה“;
  • מסעו של אריק בעקבות אביו הנק;
  • עובדים מחוץ לגטו קרקוב;
  • בתי דפוס, גרפיקה ופרסום בקרקוב של אז;
  • ”שנה טובה“ מקרקוב;
  • ספרים, רבותי, ספרים ”והשמש זרחה“;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF