בטאון 160, יוני 2020

"לחם". אסתר מנהיים ז"ל;

תלמידים יהודים בבית ספר אנה הקדושה;

הקטר שלכם, מוזיאון יהודי גליציה;

"פלשוב. התחנה האחרונה של יהדות קרקוב". יעקב שטנדיג;

רסיסי זכרונות;

תנועת ה“בונד“ בקרקוב;

טלית. מרצל גולדמן;

חיפוש קרובים של אבינועם ברטל;

ספרים, רבותי, ספרים – “פרשים ירוקים“;

פרק נוסף על משפחתו של ר‘ שם קלינגברג;

חסיד אומות עולם, הלמוט קלייניקה;

 

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF