בטאון 162, אוגוסט 2020

 • אתר הנצחה-מוזיאון במקום בו היה מחנה הריכוז פלשוב יתחיל לפעול ב-1.1.2021
 • על הפוגרום בקרקוב, מתוך ”אחרי השחרור“ מאת יונס טורקוב;
 • ”המצפה“, שמעון מנחם לזר ו-הפגנה;
 • רסיסי זכרונות של פליציה צלנר לבית רוזנבלט;
 • מכתב מקרקוב, "המשקיף" אוגוסט 1945;
 • קברי חיילים יהודיים בבית העלמין ברחוב מיודובה;
 • בית מדרש ”נחלת אבות“;
 • רומק (ראובן) וקס ז“ל;
 • פרסומים חדשים של המרכז ללימודי היסטוריה ותרבות בקרקוב;
 • גם לנו היה ”עולם תחתון“;
 • ”מי יתן לילה“, צבי ברלב;
 • תערוכה חדשה מעבודותיו של יאן מרצ‘ין שנצר;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF