בטאון 163, ספטמבר 2020

  • "עקבות" (Ślady), תערוכה במוזיאון שינדלר;
  • מרד צעירות יהודיות בגליציה, מאת ד“ר רחל מנקין;
  • במרס-אפריל 1944 ידעו בארץ-ישראל מה קורה בגטו קרקוב ופלשוב;
  • חגי הילדות של סטניה מנהיים;
  • יהודים על ”ניירות אריים“;
  • אנשים טובים בימי הזוועה – פרנצ'ישק בנאש;
  • שלמה זיגמונט (זיגה) מאהלר הי"ד;
  • ”קיפוח זכויותיהם של יהודי קרקוב“, בעיתון "דואר היום";
  • ספרים, רבותי, ספרים: ”דעו, אני יהודי. אברהם לייבוביץ-לאבאן “;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF