בטאון 164, אוקטובר 2020

 • החסידות בפולנית;
 • הספר ”פלשוב“ של יעקב שטנדיג תורגם לפולנית;
 • האקציה הגדולה השנייה ושיא מאבקה המזויין של המחתרת;
 • לזכרם של מי שרשמו שלוש שורות בהיסטוריה…;
 • הקרקובאי היהודי ד"ר דרובנר;
 • קרקוב בעיניו של יהודי, יונס טורקוב;
 • דרישת שלום מקרקוב בעיתון "הבוקר";
 • בית האקדמאי היהודי;
 • הרב הקדוש מקראקא והשתדלותו אצל ההגמון הקתולי גראף סאפייה;
 • ספרים, רבותי, ספרים – ”תולדות היהודים בקראקוב ובקאז‘ימייז‘“;
 • הנער שברח מפלשוב;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF