בטאון 165, נובמבר 2020

  • לילי שטרן-פוהלמן עוטרה בתואר MBE;
  • עורכי דין יהודיים בקרקוב לפני המלחמה;
  • סיפורם של גניה מנור לבית וולפלייר ונחום מנור-מונדרר;
  • כוחו של הספורט או אל תסתכל בקנקן…;
  • עו"ד ד"ר שמעון פלדבלום, פעיל ציוני;
  • המספרה של יעקב קראוס;
  • בת האחיין גילתה כי דודה היה פושע במחנה העבודה פלשוב;
  • איש קרקוב היה – לזכר אבי, ויקטור (ישעיהו דוד) קלפהולץ ז“ל;
  • ספרים, רבותי, ספרים – ”זה היה בית-הספר העברי בקרקוב“;
  • מן העתונות: טבח ביום הכיפורים ב"פלשוב";

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF