בטאון 166, דצמבר 2020

  • ”נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה“ –  מפגש מקוון לציון 78 שנים לפעולות המרי בגטו קרקוב;
  • חשיבותו של ”החלוץ הלוחם“, פרופ' אליעזר שביד;
  • ”הזכר והלקח“ יצחק צוקרמן;
  • "למען הכבוד היהודי": הנוקם בנאצים מת בגיל 96;
  • נדנדה. יוסף באו מתוך ”שנת תרצ“ח“;
  • שרידנו להשמדה, הצופה, 24 בדצמבר 1944;
  • ”זה היה בית ספר עברי“, מרים עקביא;
  • מסיפורי הקהילה היהודית בקז‘ימייז‘ – מעשיה לחנוכה;
  • ילדותו ונעוריו של צבי (הנריק) גרינגרס;
  • ספרים, רבותי, ספרים – ”עקיבא“;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF