בטאון 167, ינואר 2021

"ספר לכתיבה" על קז‘מייז‘, הוצאת אסטריה;

למי צלצלו הפעמונים?, מרים פלג;

הרב לברטוב בעיניו של יונס טורקוב;

נעורים בקן ”השומר הצעיר“ בקרקוב, רבקה רייכר;

דיווח מעתון ”הארץ“ מה-24 בדצמבר 1944 ;

הקרקובאים והספורט, אריה בראונר;

"טשיך" / שחמט;

חברות שעמדה במבחן הקשה ביותר;

בלז‘ץ. מחנה השמדה נאצי. עדויות;

"עדות מנצחים", וילהלמינה-זיוה ברנדס-סוסק;

הקש כאן להצגת הבטאון ולהדפסת PDF