בטאון 169, מרס 2021

  • ארגון יוצאי קרקוב במרשתת;
  • שירי הגטו של מרדכי גבירטיג;
  • תגלית – מסמך בחתימתה של גב‘ אנה פויירשטיין;
  • מקסימיליאן-מיכאל בורוכוביץ‘-בורוביץ‘;
  • הקרדינל סאפייה ’טוב ליהודים‘???
  • אגודת הנוער העברי ”עקיבא“;
  • ספרים, רבותי. "הסנה הבוער", צבי צימרמן;
  • מודעת פרסומת של מפעל שינדלר;
  • קרן פולנסקי;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF