בטאון 172, יוני 2021

  • קרקוב שאיננה עוד, מרצל גולדמן;
  • "נעדרים נוכחים בקרקוב היהודית", דורון שך;
  • ”אקצית“ מאי-יוני 1942;
  • סעד ועזרה הדדית בגטו;
  • פרקי חיים של חלוץ דתי, נתן גרדי;
  • המשטרה היהודית בגטו קרקוב;
  • ”קניפל“ מהו?, מרצל גולדמן;
  • עליה לקבר מאוריציו גוטליב לציון 50 שנים לפטירתו;
  • ספרים, רבותי, ספרים. שנות תרצ“ח – זכרונות, יוסף באו;
  • זכאות צאצאים לתשלום חד-פעמי מהביטוח הסוציאלי הגרמני.

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF