בטאון 173, יולי 2021

  • אתר הזיכרון במחנה הריכוז לשעבר פלשוב בקרקוב;
  • המאות הראשונות של ההתיישבות היהודית בקרקוב;
  • רודל יוסקוביץ' לבית קלינגברג הי"ד;
  • קופ"ח כללית: פטור מתשלום עבור טיפולי שיניים לניצולי שואה; 
  • תגובות ברחוב הפולני למתרחש בגטו;
  • מחנה פלשוב כפי שצולם על ידי ריימונד טיש;
  • חנוכת בית הלוויות בבית העלמין היהודי ברחוב ירוזולימסקה;
  • שריפת בית הכנסת ה”ישן“ על ידי הגרמנים;
  • ספרים, רבותי, ספרים – קרקוב היהודית 1943-1939;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF