בטאון 174, אוגוסט 2021

  • קרקוב בספר לכתיבה;
  • כיכר ע“ש יהושע אוזיאש טהון בקז‘ימייז‘;
  • המאות ה-18-17 של ההתיישבות היהודית בקרקוב;
  • חידוש בית הכנסת הרמ“א;
  • פרוייקט ”לונקה“ על שמה של אלאונורה נס ז“ל;
  • סיפורו של הבית ברחוב דיטלה ;99
  • הרב יואל סירקיס והמגיפה;
  • ספרים, רבותי. ”ניצוצות החיים“ של מרצל גולדמן;
  • קרן מלגות ע“ש האחים קלפהולץ ז“ל;

הקש כאן להצגת העלון ולהדפסת PDF