בטאון 18, ספטמבר 2007

 

  • נלחמים להכרה. מאבקה של המחתרת היהודית בקרקוב, תערוכה;
  • קרדינל קרקוב: על הכנסיה לרסן את רדיו מריה";
  • אתרים קרקובאים חדשים באינטרנט;
  • החזן מ"הויכע שול", קלמן וולפיילר;
  • הייקרא בחיפה רחוב ע"ש החלוץ הלוחם?;
  • הפרוכת שבמוזיאון בית הכנסת הישן בקז'ימייז';
  • "הבונד" הקרקובאי;
  • רישרד לב חבר האקדמיה למדעים;
  • רבא"ד מאי רפפורט הי"ד;
  • סיור בקרקוב ובקז'ימייז', רפאל שרף;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן