בטאון 2004

 

  • לזכר "ציגנריה";
  • שתוף פעולה עם הארגון בניו יורק;
  • קרן קרקוב באוניברסיטה העברית;
  • הנצחת הקהילה;
  • שיתוף פעולה עם תיכון ה';
  • תעוד בתי הקברות היהודיים בקרקוב;
  • אתרי קרקוב באינטרנט;
  • מוסדות יהודיים בקרקוב;
  • מחנה המוות בלזץ';
  • אתרים גנאולוגיים;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן