בטאון 27, ספטמבר 2008

 

  • אין הסבר לכסאות המוצבים בככר גיבורי הגטו;
  • סרחון ביוב בככר גיבורי הגטו;
  • פלשוב נעדרת מ"קרקוב מזמינה";
  • שיפוצים ברחובות קז'ימייז';
  • יהודים מוכרי ספרים בקרקוב, רישרד לב;
  • נאשה ואלקה;
  • קרקוב במספרים;
  • יוסף באו בספרדית;
  • קרקוב עירי, לילי הבר;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן