בטאון 28, נובמבר 2008

 

  • Slowo Zydowskie;
  • משפצים את בית הקברות בוויליצ'קה;
  • יהודים מוכרי ספרים בקרקוב;
  • מכתבה של מרים רביד;
  • על בית החורשת האלקטרוני הראשון בקרקוב;
  • זכרונות מבית ספר "מזרחי";
  • ביקור משלחת סטודנטים מהאוניברסיטה בקרקוב;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן