בטאון 31, פברואר 2009

 

  • ירושלים וקרקוב – ערים קדושות;
  • חשיבה בעידן שאחרי השואה. קולות מפולין;
  • בין דו-קיום לבין גירושין;
  • צלינה שתיל לבית אורטנר;
  • קורותיה של מריסה קלר, מרים רביד;
  • עצותיו של ילד בן תקופת הקסת לילדי עידן המחשב;
  • יוסף קדרון ז"ל;
  • תודה למתנדבת, דורה הנפלד;
  • השופט הושלך למים, נתן גרוס;
  • אנטונינה וולדיסלב בכול, חסידי אומות עולם;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן