בטאון 34, מאי 2009

 

  • מפגש בנושא משלחות נוער לפולין;
  • קרקוב של הנריק הלקובסקי;
  • זמירות במחנה העבודה סקרז'סקו-קמיננה, פליציה קראי;
  • המוזיאון במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו;
  • קרקוב הנצורה;
  • הכנסת ספר תורה לבית הכנסת של הרמ"א;
  • מחשבות נוגות, זאב מטר;
  • קרקוב הכבושה 1945-1939;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן