בטאון 36, יולי 2009

 

  • "חולות נודדים" של זאב אלכסנדרוביץ בקרקוב;
  • הככר החדשה בקז'ימייז';
  • ד"ר יהודה לייב שטיין ז"ל;
  • חדשות מקרקוב, אודי צין;
  • כשהבונד "דואג" לעם, עתון דבר;
  • סיפור ההצלה המופלא שלי, אסתר נשלסקי;
  • תזכורת קצרה, סטניה מנהיים;
  • תן כותרת

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן