בטאון 37, אוגוסט 2009

 

  • 70 שנה לפרוץ מלחמת העולם השניה;
  • פרס לפרופ' סקוטניצקי;
  • כיצד פרעו אנשי הגסטפו בקראקא, עתון דבר;
  • טקס הענקת פרסים לתלמידים מצטיינים בכשאנוב, אילונה קוזין;
  • לזכרו של ד"ר יעקב פריי ז"ל;
  • כאב שתי מולדות, מרים עקביא;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן