בטאון 39, אוקטובר 2009

 

  • גבירטיג – אגדה על משורר נגר מאת נתן גרוס;
  • מרכז ללימודי היסטוריה ותרבות של יהודי קרקוב;
  • ערים ואמהות בישראל: קראקא;
  • זאב יהודה שטיין;
  • הנס של רבקה ויוסף באו;
  • על האנטישמיות בקרקוב, עתון דבר;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן