בטאון 55, אפריל-מאי 2011

 

  • יום הזכרון לשואה;
  • האקציה שלפני האחרונה;
  • נשים בגטו קרקוב, ד"ר פליציה קראי;
  • קרקוב – פגישות מהעבר;
  • פרידה מאבא הנריק בורנשטיין ז"ל;
  • ספרים שהודפסו בקרקוב;
  • קורות בית היתומים בקרקוב בזמן הכיבוש הגרמני;
  • "תפילתי – כי אשכח", טדיאוש בורובסקי;
  • קרן הרווחה לנפגעי שואה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן