בטאון 57, אוגוסט 2011

 

  • בית הספר העברי בתערוכה בבית הכנסת הישן;
  • על הפוגרום בקרקוב;
  • צלם בהיכל – בפולין המחודשת;
  • Krakow 2011  מרצל גולדמן;
  • רבנים שנספו בשואה וקשורים לקרקוב;
  • "שבע בערב" nite@7;
  • קרקוב בעיני ריבעו של ר' בסטר;
  • מקרקוב בקצרה;
  • לזכר משפחת פמפר;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן