בטאון 60, דצמבר 2011

 

 • הדלקת נר שביעי של חנוכה וציון 69 שנה ל"ציגנריה";
 • תערוכות בקרקוב;
 • "נלחם בשביל שלוש שורות בהיסטוריה";
 • מעדותו של שמעון לוסגרטן על פעולת "ציגנריה";
 • על מבצע "ציגנריה", רבקה קופר;
 • מתוך "יומנה של יוסטינה";
 • המשך פעולות המרי בקרקוב, הלה רופאייזן שיפר;
 • תעודות הוקרה ללוחמי גיטו ורשה;
 • הייתי המקשרת של לאבאן, שושנה כהן;
 • כזה היה מבנה הארגון היהודי הלוחם;
 • הגימנסיה בקרקוב;
 • שלושת הוינאים שהצילו יהודים בקרקוב;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן