בטאון 71, נובמבר 2012

 

  • נתיב הזכרון בגטו;
  • עירי קרקוב, נתן גרוס;
  • בתיכוני ישראל לומדים על קרקוב;
  • גורלם של שכיות הקודש של בתי הכנסת בקרקוב, יעקב שטנדיג;
  • "שלושת הדגים" של משפחת פיילגוט;
  • האם פליקס דז'יובה הוא חסיד אומות עולם?;
  • גאת, כלבים . . . מחנה פלשוב "שלי";
  • "עוף החול" אירנה צינוביץ ז"ל;
  • האמנות בקרקוב;
  • נגינתו המקוטעת של החצוצרן מקרקוב;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן