בטאון 74, פברואר 2013

 

  • 70 שנה לחיסול הגטו בקרקוב;
  • ד"ר ניישילסקי המציל מלבוב של יאן יעקב ספירא;
  • אות קסת הזהב לאחיות באו;
  • גזטה ז'ידובסקה מ-7 בספטמבר 1942;
  • קורות חייו של נפתלי אריאן;
  • כלביו של אמון גאת;
  • 70 שנה לחיסול גטו כשאנוב;
  • על "השומר הדתי" בגטו קרקוב;
  • אנדרטאות לזכר חיילים, פרטיזנים ומורדי גטאות;
  • גורלה של קהילת טשבינה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן