בטאון 76, אפריל 2013

 

  • ספר שואת גטו קרקוב;
  • שגריר ארה"ב בפולין ביקר בקז'ימייז' היהודית;
  • ברכת נשיא פולין בוריסלב קומורובסקי;
  • במרפאה של מדריטש;
  • גטו קרקוב וסיפור של הרוקח;
  • קורותיו של נפתלי אריאן – המשך;
  • מהמפעל של שינדלר ל"יד ושם";
  • "לוחמי החיים";
  • קן "השומר הצעיר" בקרקוב;
  • הדלקת משואה לזכר חברי "החלוץ הלוחם";

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן