בטאון 77, יוני 2013

 

 • בית מדרש "חברת תהילים" היה לדיסקוטק;
 • קורותיו של נפתלי אריאן;
 • יונה של שרה שנירר;
 • אוה לביא מספרת על שינדלר בניו זילנד;
 • בית"ר קרקוב;
 • ילידי קרקוב שגורשו משצ'קובה;
 • תלמידי כתה VI.1 של הגימנסיה העברית;
 • קו חם למען ניצולי שואה;
 • התבגרות בצל האקציה;
 • הבונקר שברחוב נדוישלנסקה;
 • ככר גיבורי הגטו חשוכה לחלוטין;
 • מכתבים משטח הכיבוש הגרמני בפולין;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן