בטאון 79, אוגוסט 2013

 

 • תאורה ונרות נשמה בככר גיבורי הגטו;
 • אין להקשות על הניצולים בעניינים טכניים;
 • זכרונות משם, רות כהן;
 • סיפורו של משה פרבר;
 • זיגמונט סלומון גוטליב, יהודי וקרקובאי גאה;
 • רשימה של חברים בארגונים בקהילה שהיתה;
 • ותפתח האדמה את פיה – השדה ברחוב שרוקה;
 • משפחה קרקובאית ללא כיפה, טלית ושטריימל, משפחת לרנר;
 • הקמת מחנה פלשוב;
 • משפחה שכזאת, אדם גולדברגר;
 • מראה "חדש" לסוקניצה;
 • מתוך דוח הגימנסיה העברית בקרקוב לשנת הלימודים 1928-29;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן