בטאון 81, אוקטובר 2013

 

  • הקהילה היהודית של קרקוב;
  • "עקיבא" והמדריך המיתולוגי שמשון דרנגר, זיגמונד שיידלינגר;
  • השינדלים, ד"ר זאב שינדל;
  • משפ' טורן, קרובי משפחתו של ד"ר קפליצקי, יצחק פינסטר;
  • יצחק ברנר "קטעי זכרונות משם";
  • ביערות סיביר, צבי גרינגרס;
  • בית הכנסת של וולף פופר;
  • בנות מקן "השומר הצעיר";
  • היה או לא היה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן