בטאון 82, נובמבר 2013

 

  • הושלם שיפוץ שרידי חומת הגטו;
  • מחנה פוסטקוב של אשר לאור;
  • שמעון שפריצר ומשפחתו בישראל;
  • הקוסמוס של הילד היהודי, אליעזר צוריאל;
  • תמונות מחזור של הגימנסיה העברית 1936, 1937;
  • תנועת ההתנגדות בקרקוב בתקופת הכיבוש הנאצי, פרופ' ישראל גוטמן;
  • מוסדות וארגונים שפעלו בקרקוב לפני המלחמה;
  • סיני פעמפער וצאצאיו, עמי פמפר;
  • כמיהה. שוב. מרצל מושינסקי הי"ד;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן