בטאון 85, פברואר 2014

 

  • קריאת המגילה ביד ושם;
  • נחמה בלב הזוועות, אסתר פרידמן;
  • על החיים בקרקוב לפני המלחמה, משה פרבר;
  • מתוך תקנות קהילת קרקוב 1595;
  • המרד אינו מיתוס, יהודה (פולדק) מימון;
  • האם אני יהודיה? צבי גרינגרס;
  • דב יוהנס 2014-1914, סיפור חיים;
  • 110 שנים לנישואי סיני והינדה אלכסנדרוביץ;
  • מרצל הכט, קרקובאי בעל אות גבורה, צבי גרינגרס;
  • השתתפות במימון אישפוז לניצולי שואה;

לקישור לקובץ PDF  הקש כאן